Genom utbildningen får ni den kunskap ni behöver för att minimera riskerna för rån, öka beredskapen hos de anställda och hjälpa er att lindra verkningarna om ett rån ändå inträffar.

Det handlar om att vara förberedd – innan något händer!